Lesmateriaal van
De Praktijk

De Praktijk bedenkt, ontwikkelt en produceert onderwijsmateriaal, zowel op eigen initiatief als in opdracht. Al ons materiaal is hier gratis te downloaden of te bestellen voor docenten. Klik op een project voor een omschrijving en downloads.
LOG IN


Ontdek het Zelf

Ontdek het Zelf levert een bijdrage aan de inbedding van ontdekkend, onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren in het primair onderwijs. Op vier niveaus (groep 1&2, 3&4, 5&6, 7&8) worden wetenschap- en techniekuitdagingen…

Lees verder

Wetenschapsagenda voor Scholieren

Met het lesmateriaal van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren leren leerlingen op vmbo, havo en vwo in drie lessen meer over wetenschap in Nederland en over het stellen van goede vragen. Dat laatste vormt een goede voorbereiding op het…

Lees verder

Donor in hart en nieren - vmbo

In twee modules wordt de biologische kant van orgaandonatie behandeld. Leerlingen van het vmbo volgen onder meer het donatietraject en spelen het transplantatiespel. Het lesmateriaal maakt onderdeel uit van een lespakket over orgaandonatie. Dit…

Lees verder

Genomisch Kookboek

Het Genomisch Kookboek is een magazine waarin thema’s uit de moleculaire genetica worden uitgelegd en geïllustreerd met behulp van metaforen rondom koken. Onderwerpen als transcriptie, translatie, splicing, celdeling en DNA-technieken…

Lees verder

Re: in de klas

Heb onlangs Moendoes gespeeld. Wat een leuk spel is dat zeg! Echt eentje die er in blijft. (Esmeralda van der Pluijm - Charles de Foucauld MAVO, Spijkenisse)

Klik voor meer

Re: werken met De Praktijk

Het was een groot plezier om met ze te werken, De Praktijk overtrof onze verwachtingen. Ze zijn scherp, vernieuwend, origineel. (Prof. Dr. Eveline Crone)

Klik voor meer

Re: Bioplek

Biologiedocent? De Praktijk werkt samen met Bioplek, een zeer populaire website voor het biologie-onderwijs en een bijna onuitputtelijke bron van nuttig materiaal.

Klik voor meer